top of page

הקטעים הבאים בכתובים (הכתבים) הם, לפי אתר היהדות 101, את מה שיהודים רואים כמשיחיים בטבע או מתייחסים לסוף הימים. אלה הם אלה שאנו סומכים עליהם בפיתוח המושג המשיחי שלנו:

 

דניאל 10:14

 

במציאות יש אינספור קטעים אחרים שמתייחסים למשיח, שכן כל הסיפור של כתבי הקודש מספר על תוכניתו של הקב"ה להביא גאולה לאנושות הן בעידן המשיחי והן לקראתו.

 

הנה כמה קטעים חשובים אחרים שיש לקחת בחשבון:

 

תהילים 2, 22, 110,

משלי 30:4  

 7:13-14 דניאל

משיח בכתובים

bottom of page