top of page

הקטעים הבאים בנביאים (הנביאים) הם, לפי אתר היהדות 101, את מה שיהודים רואים כמשיחיים בטבע או מתייחסים לסוף הימים. אלה הם אלה שאנו מסתמכים עליהם בפיתוח

המושג המשיחי שלנו 

 

ישעיהו 2114259:20

  ירמיהו  23, 303348:4749:39

יחזקאל 38:16

הושע 3:4-3:5

מיכה 4

צפניה 3:9

זכריה 14:9 

 

במציאות יש אינספור קטעים אחרים שמתייחסים למשיח, שכן כל הסיפור של כתבי הקודש מספר על תוכניתו של הקב"ה להביא גאולה לאנושות הן בעידן המשיחי והן לקראתו. הנה כמה קטעים חשובים אחרים שיש לקחת בחשבון 

 

שמואל ב '7:12-16

ישעיה 9:5-65253 

ירמיהו 31:28-35,

יואל 2, 3

זכריה 12:10

משיח בנביאים

bottom of page