top of page

קצת עלינו

 ב"אוצר התנ"ך" הכוונה שלנו היא למידה שנמשכת לאורך כל החיים . ההתמקדות שלנו היא על מה שאנחנו לומדים על אלהים ועל המשיח בתנ"ך (תורה - נביאים - כתובים). אנו מאמינים שמספר "מסורות של בני אדם" מסתירים את האמת שהכתובים מלמדים. לכן חשוב שאנשים יקראו את כתבי הקודש בעצמם. אנו מאמינים שרוח הקודש מלמדת אותנו את כל האמת אם וכן אנחנו מוכנים לדעת את האמת. כמו כן אנו מאמינים שאנו יכולים לבקש מאלהים לגלות את עצמו ולתת לנו הבנה טובה יותר על עצמו, על המשיח ועל הבריתות שלו דרך לימודי כתבי הקודש. דרך לימוד התנ"ך עם לב וראש פתוח אנו זוכים להבנה עמוקה יותר של האמת על אלהים ותוכניותיו עבור העם היהודי ועבור כל העמים

 

תתחיל את כל קריאה של כתבי הקודש עם התפילה הזאת: "אלהים, תפתח את עיניי ואת לבי אל האמת שאתה רוצה לגלות בכתבי הקודש. אמן"

bottom of page